Jít na vyhledávání

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %

21. 03. 2019
Autor

Autor: ČEZ

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %

Spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách ČEZ, a. s., loni opět meziročně klesla – a to o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru.

Celkem 335 tisíc m3 pitné vody odebraly v roce 2018 výrobní provozy společnosti ČEZ, a. s. Ve srovnání s  918 tisíci m3 v roce 2001 jde o více než 63% pokles. V jaderných provozech se během 18 let snížila spotřeba pitné vody o 68,5 %. Celkově dosáhla loni spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ výše 504,8 tisíci m3 (o 11,2 % méně než v roce 2017). Ve srovnání s 1,45 milionu m3 z roku 2001 jde o 65% úsporu tekutiny, která se v posledních letech stává stále vzácnější. Snížení spotřeby umožnila jak průběžná modernizace provozů, tak i soubor přijatých úsporných opatření.

„Cena vody, a to nejen v absolutním finančním vyjádření, stále roste. Jako energetici si velice dobře uvědomujeme, o jak klíčovou vstupní surovinu pro výrobu se jedná. Optimalizaci spotřeby vody a neustálému hledání úspor v této oblasti proto průběžně věnujeme velké úsilí,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s.

Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v  elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními řídicí dokumentace ČEZ.

  • 22. březen je ve znamení Světového dne vody
Vrátit se nahoru