Jít na vyhledávání

Devět budov ČEZ zasvítí do tmy modře. Energetici tak vyjádří podporu lidem s autismem a organizacím, které o ně pečují

02. 04. 2019
Autor

Autor: ČEZ

Devět budov ČEZ zasvítí do tmy modře. Energetici tak vyjádří podporu lidem s autismem a organizacím, které o ně pečují

Energetici se již popáté zapojí do osvětové kampaně „Česko svítí modře“. Modrým světlem se v noci z 2. na 3. dubna rozzáří například rozhledna ledvické elektrárny, Zákaznickém centrum ČEZ v Plzni, vrátnice Jaderné elektrárny Dukovany, oběžné kolo u elektrárny Dlouhé stráně a další objekty po celé republice. Nadace ČEZ do aplikace EPP – Pomáhej pohybem zároveň nasadí projekt Dům pro autisty, na který bude moci sportováním přispět široká veřejnost.

Aprílové žertíky střídá každoročně téma o něco vážnější. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra a formou besed a návštěv sdílených prostor podpořit vzájemné porozumění i bořit předsudky. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus. Každým rokem se do ní zapojují firmy, podniky a veřejné instituce, které modře nasvítí své budovy, i jednotlivci, kteří se oblečou do modrého. A proč modře? Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ podporují mnoho organizací, které pomáhají lidem s autismem, dlouhodobě. I v jednorázových akcích ale vidí smysl. „Letos se již popáté zapojujeme do kampaně „Česko svítí modře.“ Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme poukázat na důležitost komunikace o autismu a vzbudit zájem okolí o toto závažné téma. S organizacemi, které se problematice autismu věnují, spolupracují i naši zaměstnanci: chodí do různých spolků pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví, přispívají finančně v rámci firemní sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“, nakupují výrobky chráněných dílen na vánočních a velikonočních trzích,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. Řada zaměstnanců vyráží 2. dubna do práce v modrém oblečení, do modra se v tento den přebarvuje i firemní intranet.

Do pomoci konkrétní organizaci, která se o klienty s autismem stará, se může aktivně zapojit i veřejnost použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ nasazuje letos v termínu kampaně do aplikace projekt Dům pro autisty: sportovci tak mohou posílat body a zajistit šumperské organizaci Dětský klíč finanční příspěvek ve výši 60 tisíc korun na vybavení pěti pokojů Asistenčního domu.


Nasvícené budovy Skupiny ČEZ

Severní Čechy: elektrárna Tušimice, rozhledna v areálu elektrárny Ledvice a budova ČEZ Distribuce v Děčíně

Západní Čechy: Zákaznické centrum v Plzni

Východní Čechy: Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové

Severní Morava: vestibul elektrárny Dětmarovice, Dům Energetiky v Ostravě, Dlouhé Stráně

Vysočina: hlavní vrátnice s nápisem JE Dukovany


O platformě Naděje pro autismus

Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji autismus – je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.

 

O organizaci Dětský klíč, o.p.s.

Dětský klíč v Šumperku je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), především dětem a mladým dospělým a jejich rodinám. Poskytovanými sociálními službami jsou osobní asistence, sociální rehabilitace a odlehčovací služba. Cílem současného projektu „Asistenční dům“ je poskytovat sociální služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí. Konkrétně to znamená, že rodiče mohou svěřit své dítě na určitou dobu (na den až týden) do péče asistentů. Asistenti se snaží přizpůsobit denní program dítěte jeho zvyklostem a simulovat mu domácí prostředí. Díky této službě mají rodiče možnost odpočinku, zároveň si mohou vyřídit záležitosti, které při péči o dítě s PAS nestíhají.

Vrátit se nahoru