Jít na vyhledávání

Novosedlická škola je připravena na děti s handicapem

16. 04. 2019
Autor

Autor: ČEZ

Novosedlická škola je připravena na děti s handicapem

Bezbariérovou plošinu získala základní škola díky grantu Podpora regionů od Nadace ČEZ. V budoucnosti by ráda přijala více imobilních žáků a pomohla jim s integrací mezi ostatní děti. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 500 tisíc korun.

Základní škola v Novosedlicích na Teplicku patřila donedávna k mnoha dalším běžným školním budovám, kde se žáci během dne přesouvají do učeben po schodištích. Pro dnes již bývalou žákyni na invalidním vozíku tak pohyb po škole představoval stresující bariéru, kdy při každém příchodu a odchodu do školy museli asistovat otec nebo zaměstnanec školy. Taktéž přístup do tělocvičny není bezbariérový. Proto se vedení školy rozhodlo postupně bariéry odstranit umožnit tak do budoucna přijetí více imobilních žáků a poskytnout jim vhodné podmínky pro začlenění do kolektivu a možnost účastnit se všech součástí výuky.

„Bezbariérový přístup bude taktéž možno využít v případě osob, které budou krátkodobě imobilní, například z důvodu úrazu,“ dodává Ilona Svobodová, zástupkyně ředitele školy.

Na projekt bezbariérové plošiny pro osazení krátkého schodiště do tělocvičny přispěla škola Nadace ČEZ darem 500 tisíc korun na základě schválené žádosti o grant Podpora regionů (dříve Oranžové schody). „Nadace ČEZ ráda podporuje různými cestami integraci dětí i dospělých s různými hendikepy do společnosti – školních i pracovních kolektivů. Určitě nás do budoucna potěší, když novosedlickou školu budou díky její otevřenosti vyhledávat rodiny s dětmi z regionu,“ uvedla za nadaci její ředitelka Michaela Ziková.

Podpořená škola

Základní škola v Novosedlicích byla založena v r. 1887. Orientuje se na zdravý životní styl, environmentální výchovu a přírodovědné předměty. Školu navštěvují děti z Novosedlic, Teplic a blízkého okolí. Je vyhledávána pro kvality školy rodinného typu, individuální přístup výuky k žákům mimořádně nadaným a přirozenou integraci žáků s poruchami učení a s tělesným postižením nebo sociálním znevýhodněním.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Vrátit se nahoru