Jít na vyhledávání

65 miliard kWh bezemisní elektřiny dodaly historicky vltavské elektrárny ČEZ

17. 04. 2020
Autor

Autor: ČEZ

65 miliard kWh bezemisní elektřiny dodaly historicky vltavské elektrárny ČEZ

Tento objem energie by dokázal kompletně pokrýt spotřebu současné České republiky po dobu více než jednoho roku. Největší zásluhu na dodávce bezemisní elektřiny měly z elektráren tzv. Vltavské kaskády Orlík (od roku 1961 vyrobila 19,7 miliardy kWh) a Slapy (počínaje rokem 1954 dodala do sítě 18,7 miliardy kWh). Nejdéle, od roku 1936, vyrábí elektřinu z vltavské vody hydrocentrála Vrané nad Vltavou, nejmladší je naopak Kořensko z roku 1992. Provoz deseti vodních elektráren tzv. Vltavské kaskády o celkovém instalovaném výkonu 765 MW, a to včetně přečerpávací elektrárny Štěchovice, řídí dispečink umístěný přímo v objektu štěchovické elektrárny.

Vrátit se nahoru