Jít na vyhledávání

Temelín je dlouhodobě bezpečný podnik

08. 07. 2020
Autor

Autor: ČEZ

Temelín je dlouhodobě bezpečný podnik

Temelín i Dukovany mají dobrý systém bezpečnosti práce a pracovníci nastavená pravidla dodržují. Takový hlavní závěr vyplývá ze zprávy, kterou ČEZ obdržel od Státního úřadu inspekce práce. Temelín tak nepřetržitě už patnáctým rokem plní požadavky národního programu Ministerstva práce a sociálních věcí a může používat označení Bezpečný podnik.

Během únorových kontrol se auditoři zaměřili na to, jak má elektrárna nastavena pravidla při práci se zdvihacími, plynovými, tlakovými a elektrickými zařízeními. „Hodnotili jsme i systém předcházení průmyslovým haváriím, zacházení s chemickými látkami nebo pravidla BOZP při provozování dopravy a stavebních činnostech. Prověřovali jsme i oblast pracovních podmínek zaměstnanců. Celkově jsme se zaměřili na deset odborných oblastí,“ představil zaměření auditu Karel Průka, vedoucí kontrolního týmu z Oblastního inspektorátu práce v Českých Budějovicích.

Jedenáctičlenný tým inspektorů prováděl kontroly přímo v provozu. Jejich pozornosti neunikla strojovna prvního výrobního bloku, plynová kotelna, dusíkové a vodíkové hospodářství nebo budova pomocných aktivní provozů. Hodnotili také soulad dokumentace s platnou legislativou. Podrobné závěry auditu pak formulovali v závěrečné zprávě, kterou vedení elektrárny nedávno předali.

„Požadavky programu Bezpečný podnik jsou v Temelíně naplňovány. I přes vysokou úroveň systému řízení bezpečnosti práce jsme vydali elektrárně určitá doporučení. Jde například o obnovení výstražného značení u elektrorozvaděčů, obnovení nátěrů některých průmyslových rozvodů nebo drobné úpravy ve vnitřních předpisech,“ konstatoval Karel Průka k výsledku auditu.

Loni došlo mezi temelínskými zaměstnanci pouze k jednomu lehkému úrazu.

„Pravidla bezpečnosti práce jsou sice někdy nepopulární, ale jejich dodržováním chráníme sami sebe. Jsem rád, že si to zaměstnanci uvědomují. O tom svědčí i zanedbatelný počet pouze lehkých úrazů,“ uvedl k výsledkům inspekce Jan Kruml, ředitel JE Temelín.

V celé České republice může ke svému jménu titul Bezpečný podnik využívat 81 společností, z toho šestnáct firem je na jihu Čech. Prestižní titul získala jihočeská elektrárna poprvé v roce 2005 a od té doby ho pravidelně obhajuje.

Vrátit se nahoru