Jít na vyhledávání

Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky.

27. 10. 2020
Autor

Autor: ČEZ

Investice do vodních elektráren ČEZ za více než 3 miliardy: Efektivnější a ekologičtější zdroje šetří vodu a jsou připraveny na éru bezemisní energetiky.

Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ za posledních 15 let. Alternativní postup ve srovnání s výstavbou zcela nových obnovitelných zdrojů si dosud vyžádal více než 3miliardovou investici. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády.

Lipno, Slapy, Kamýk, Mohelno, Vrané nad Vltavou, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, Dlouhé stráně a Štěchovice nebo malé vodní elektrárny v Hradci Králové, Pardubicích a na brněnské přehradě. To je jen ochutnávka ze seznamu vodních elektráren Skupiny ČEZ, které v uplynulých 15 letech prošly komplexní modernizací, největší podobnou akcí v historii české hydroenergetiky. Omlazovací kúra za více než 3 miliardy korun dosud proběhla na 38 soustrojích 22 elektráren ČEZ po celé České republice. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Při konstantních hydrologických poměrech vyrobí modernizovaná soustrojí ročně o desítky milionů kWh ekologické elektřiny více.

Modernizační akce těží z nejnovějších poznatků vědy a techniky při konstrukci nových strojních i elektrických komponent soustrojí. Úplnou výměnou nebo „repasováním“ prochází většina prvků včetně těch největších – oběžných kol turbín, rotorů a statorů generátorů, řídících systémů atd. Díky tomu navýší elektrárny svou průměrnou účinnost až o cca 5 %. Dokáží tak následně vyrobit stejné množství elektřiny z menšího objemu stále cennější vody.

„Bez nutnosti výstavby dalších obnovitelných zdrojů v nových lokalitách navýšila Skupina ČEZ objem vyrobené čisté elektřiny z vody v průměru o desítky milionů kWh ročně a zajistila bezemisní energii pro další tisícovky domácností. Vodní elektrárny jsou také v rámci energetické soustavy ceněné díky své schopnosti dosáhnout plného výkonu po zhruba dvou minutách od startu a dodat tak do sítě okamžitý výkon. Právě proto je ovšem třeba investovat do zvyšování jejích spolehlivosti a bezpečnosti provozu,“ vypočítává přínosy ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s., Petr Maralík. „Těší nás, že navzdory letošnímu obtížnému roku poznamenanému pandemií se nám podařilo zdárně dokončit modernizaci soustrojí TG1 na vodní elektrárně Slapy a před finišem je i generální oprava soustrojí TG2 na hydrocentrále Kamýk,“ dodává Petr Maralík.

Další soustrojí v čele s těmi největšími na Orlíku těmito akcemi v nejbližších letech ještě projdou, a budou tak připravena na bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky obnovitelné energie pro budoucí generace.

„Vodní elektrárny s modernizovanými soustrojími mohou české energetice spolehlivě sloužit další desítky let a být její pevnou oporou v nové bezemisní éře. Splňují i přísná ekologická kritéria. V rámci modernizací totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku, jako je tomu u právě dokončované akce na soustrojí TG2 vodní elektrárny Kamýk. Díky tomu klesne v každém soustrojí objem provozní olejové náplně v regulaci turbín z původních tisíců litrů na desetinu,“ shrnuje přínosy Roman Mašika, vedoucí odboru péče o zařízení Vodní elektrárny ČEZ, a. s.

Nedílnou součástí maratónu těchto akcí a pomyslnou pečetí za první 15letkou bylo letošní spuštění nového centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích modernizovaného nákladem 6 milionů korun. Štěchovičtí dispečeři řídí provoz elektráren Vltavské kaskády o úhrnném výkonu 720 MW, což odpovídá zhruba ¾ jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín. Dispečink nyní splňuje veškeré zpřísněné požadavky Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost z hlediska odolnosti proti kyberhrozbám, umožní zkrácení reakční doby a vyhoví i náročnějším požadavkům energetického dispečinku ČEPS na plnění podpůrných služeb, které postupně budou vstupovat v platnost.

 

Věděli jste, že…

  • modernizace provozu obou soustrojí elektrárny na jihočeském moři – Lipně – v letech 2012-17 zajistila navýšení účinnosti o cca 4 % a zvýšení roční výroby až o 8 milionů kWh elektřiny. Lipno tak dá elektřinu dalším dvěma tisícovkám jihočeských domácností?
  • na převinutí statoru při modernizaci soustrojí TG1 elektrárny Kamýk bylo spotřebováno 17,5 kilometru vodiče, 10 kg stříbrné pájky na jeho pospojení, 20 km izolační a skelné pásky na izolování pájených spojů a 410 kg sklolaminátových izolací?
  • součástí nedávno dokončené modernizace soustrojí TG1 vodní elektrárny Slapy byla také oprava vnitřního ochranného nátěru ve více než 50metrů dlouhém a 5 metrů širokém ocelovém tlakovém přivaděči k turbíně?
  • průměrná účinnost každého zmodernizovaného soustrojí se po generální opravě u vodních elektráren ve Vraném nad Vltavou a Kamýku nad Vltavou zvýšila shodně o více než 5 %?
  • u přečerpávací vodní elektrárny Dalešice umožnila modernizace rozšíření maximálního dosažitelného činného výkonu ze 112,5 na 120 MW a tzv. provozního pásma z 75 – 112,5 na 60–123 MW?
  • pozitivní role vodních elektráren se projevuje mj. při povodních, kdy se uplatňuje jejich schopnosti převést část vodních mas přes energetickou část vodního díla, odebrat vodě část destrukčního charakteru její energie a předejít tak poškození přehrady?
  • provoz vodních elektráren je plně podřízen platnému Manipulačnímu řádu a probíhá v úzké kooperaci s příslušným povodím?
Vrátit se nahoru