Jít na vyhledávání

Mezinárodně oceněné besedy o energetice již shlédlo 220 000 mladých lidí

29. 05. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Mezinárodně oceněné besedy o energetice již shlédlo 220 000 mladých lidí

Téměř 75 % mladých lidí si myslí, že by lidstvo mělo využívat především ty zdroje energie, které nejméně zatěžují životní prostředí. Jaké jsou možné ekonomické, politické a sociální souvislosti tohoto postoje pomáhají již 17. rokem žákům a studentům českých škol pochopit besedy Energie – budoucnost lidstva. V pátek 26. proběhla na pražské ZŠ Horáčkova beseda s pořadovým číslem 6000.

Osvětový projekt školních besed o energetice vznikl v rámci vzdělávacího programu společnosti ČEZ. Za 17 let se po celé České republice uskutečnilo 6000 setkání pro téměř 220 tisíc žáků a studentů ve věku 14-19 let.

Smyslem projektu je podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže předávat mladým lidem objektivní informace o energetice a inspirovat je k tomu, aby o nich kriticky přemýšleli a vytvářeli si vlastní názor. „Program byl v roce 2013 ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím. Osvětové besedy ale mají velký vliv i na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodních věd,“ uvedl Kříž.

Součástí projektu jsou také opakované průzkumy názorů na energetiku mezi dospívajícími. V zatím posledním, jehož se zúčastnilo přes 600 respondentů, téměř 75 procent dotázaných uvedlo, že by lidstvo mělo využívat především ty zdroje energie, které nejméně zatěžují životní prostředí. S tím koresponduje i zjištění, že více než 70 procent respondentů se zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by měl být zachován, nebo by se měl zvýšit. Zajímavý posun ukazuje srovnání odpovědí na otázku snižování spotřeby energií. Zatímco před deseti lety označila snahu o udržitelný rozvoj za velice důležitou čtvrtina respondentů, nyní si to myslí už téměř 45 % mladých lidí.

Lektorský tým projektu Energie – budoucnost lidstva tvoří lidé z vysokých škol i energetické praxe. Jsou, nebo byli, mezi nimi například fyzik a zakladatel a předseda Nadace Charty 77 RNDr. František Janouch, CSc., Dr. et Prof. h. c., člen Nezávislé energetické komise vlády ČR (tzv. „Pačesovy“) doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc., současný ředitel jaderné elektrárny Temelín Ing. Bohdan Zronek, učitelé a učitelky ČVUT Praha doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc., prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc., RNDr. Lenka Thinová, PhD., učitelé VUT Brno prof. RNDr. František Ochrana, DrSc. a ing. Karel Katovský, PhD., učitel VŠB – Technické univerzity Ostrava ing. Petr Pavlík, prezident České nukleární společnosti ČSVTS Ing. Daneš Burket, PhD., zakladatel občanského sdružení Jihočeští taťkové Ing. Jiří Tyc, vedoucí reaktorového bloku JE Temelín Ing. Václav Havlíček a řada dalších mužů a žen.

Vrátit se nahoru