Jít na vyhledávání

Skupina ČEZ má již 50 partnerských středních škol, které vychovávají budoucí odborníky v oborech elektro

14. 06. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Skupina ČEZ má již 50 partnerských středních škol, které vychovávají budoucí odborníky v oborech elektro

Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti přípravy kvalifikovaných odborníků a specialistů pro energetiku podepsali ve čtvrtek 15. června zástupci Skupiny ČEZ a Střední školy technické v Mostě. Ta se tak stala v české republice 50. partnerskou školou této energetické společnosti. Deklarací obě strany stvrzují, že jejich společným cílem je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v energetice a tím i zajištění provozu energetické soustavy ČR.

„Pomocí deklarace chceme koordinovat aktivity obou stran ve vzdělávacím procesu a na trhu práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oboru energetiky. V praxi to hlavně znamená zapojení našich a dalších odborníků do besed, odborných přednášek, prezentací a exkurzí pořádaných pro žáky, které jim budou zprostředkovány ve vybraných lokalitách či provozech. Zajištění prezentací a přednášek spojených s uplatněním žáků po skončení studia a také zapojení odborníků z praxe do tvorby či aktualizace školních vzdělávacích programů. Umožněno bude i stínování zaměstnanců Skupiny ČEZ pedagogy,“ přiblížil ve stručnosti hlavní body deklarace o vzájemné spolupráci Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Vedení Střední školy technické v Mostě přitom možnost navázání užší spolupráce s českým lídrem na energetickém trhu vítá. „Již dvakrát k nám zavítali odborníci z ČEZ Distribuční služby a strategického náboru Skupiny ČEZ s nabídkou práce a dalšího sebevzdělávání pro naše maturanty. Proto jsme myšlenku stát se i její partnerskou školou vzali za svou. Na obsahu deklarace se nám přitom nejvíce líbí, že vlastně nepodmiňuje, že naši absolventi musí jen k ČEZ. I když jim společnost jako náš partner poskytne výše uvedené, stále se mohou svobodně rozhodnout, kam a ke komu chtějí v energetice po skončení studia své kroky směřovat. Počítáme také s tím, že se mezi žáky na základě vícero praktických zkušeností zvedne i jejich zájem o vysokoškolské studium,“ uvedl Karel Vokáč, ředitel školy.

Stejně jako u všech ostatních profesí se generační obměna bezprostředně dotýká i všech oborů v energetice. „Toho jsme si dobře vědomi, a proto se snažíme mladé odborníky aktivně vyhledávat a tak trochu i vychovávat prostřednictvím partnerských škol sami. Například pro jejich žáky každoročně pořádáme třídenní Energetickou maturitu v Elektrárně Tušimice, během níž se seznámí s celým výrobním procesem elektrické energie klasickou cestou a nahlédnou trochu pod pokličku i dalších výrobních zdrojů, hlavně jádra. Organizujeme i takzvanou Distribuční maturitu, jedna se koná v Hradci Králové a druhá v Kladně. Jejím smyslem je pro změnu seznámit účastníky se vším co se přenosové soustavy týče,“ uzavírá Pavel Puff ze strategického náboru Skupiny ČEZ.

Střední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010/11 byly otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní činnost, ve kterém se studenti připravují na povolání se znalostí právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj.


Text k foto: ČEZ, Ota Schnepp

Ceduli, která upozorňuje, že se jedná o partnerskou školu Skupiny ČEZ, předal řediteli školy Karlu Vokáčovi specialista z útvaru strategického náboru Martin Klacián. V pozadí tým pedagogů, který má na starost realizaci spolupráce školy s firmami.

 

    Vrátit se nahoru