Jít na vyhledávání

Jak zlepšit výkonnost solárních systémů, udělat distribuční vedení spolehlivější nebo správně sušit biomasu pro energetické využití.

28. 06. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Jak zlepšit výkonnost solárních systémů, udělat distribuční vedení spolehlivější nebo správně sušit biomasu pro energetické využití.

Nadace ČEZ ocenila nejlepší studentské vědeckotechnické práce. V pražské centrále Skupiny ČEZ se sešlo 18 studentů z technických vysokých škol, aby ve finále 18. ročníku Ceny Nadace ČEZ obhajovali před odbornou porotou své soutěžní projekty v pěti tematických kategoriích.

Soutěž Cena nadace ČEZ má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o technické obory na vysokých školách (zejména o obor elektroenergetika) a zlepšit jejich vzdělání v těchto oborech.

Finalisté soutěže byli vybráni v předkolech uskutečněných na fakultách vysokých škol po celé České republice, a to prostřednictvím studentských vědeckých konferencí nebo přímého doporučení jednotlivých kateder. Metodické konzultace související s Cenou nadace ČEZ probíhají s odbornými katedrami na VŠB - TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha, ZČU Plzeň a Jihočeská univerzitě.

Nadějní studenti elektroenergetických oborů českých vysokých škol mezi sebou soutěžili v pěti kategoriích. Své projekty  obhajovali před odbornou porotou formou plakátové prezentace. Šestá kategorie Jaderné energetiky nebyla letos obsazena.

Od prvního ročníku až dosud prošlo soutěží asi 350 prací. Oproti loňskému roku stoupl počet finalistů ze 13 na 18. Počet udělených prvních míst svědčí o vynikající kvalitě přihlášených prací. Ocenil bych například volnočasový projekt Martina Krále z VŠB TU Ostrava, který navrhl chránič zásuvek proti nebezpečnému dotyku nebo práci Jana Havlíka z ČVUT Praha na téma sušení biomasy pro energetické využití“, sdělil v závěru soutěžního dne odborný garant, docent Josef Rosenkranz z Katedry fyziky ČVUT v Praze. Všichni finalisté soutěže „Cena Nadace ČEZ 2017“ obdrželi finanční příspěvek v hodnotě 5 až 15 tisíc korun, který mohou využít na osobnostní rozvoj, například formou jazykových kurzů, účasti na konferencích nebo odborných stáží.

V rámci setkání soutěžících se zástupci personální sekce ČEZ se na budoucí spolupráci dohodl Tomáš Felcman, student elektrotechnické fakulty ČVUT. Z anotací finálových prací bude sestaven sborník

Soutěž, která po osmnácté propojila kreativní vysokoškoláky z elektroenergetických oborů s předními českými odborníky, spolupořádaly Nadace ČEZ, ČEZ, a. s., Elpak EDUKA a Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha. Nadace ČEZ podpořila organizaci soutěže finanční částkou 350 tisíc korun.


Pořadí 18. ročníku Ceny Nadace ČEZ odborná komise určila následovně:

V oboru Klasická energetika a tepelně energetická zařízení

1. Fandi Ghaeth a Ahmad Ibrahim, An Investigation of a MV Distribution Scheme Embedded Wind Farm with PMSG and IGBT Control mechanism, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2. Tomáš Mozdřeň, Analýza parametrů na počítačovém modelu výkonného měniče v technologickém centru ENET, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava

2. Michal Panuška, Steam tail – Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power platns, Fakulta strojní, ZČU Plzeň

3. Jan Täuber, Distribuční vedení-konstrukce, způsob provozu a návrh, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň

3. Petr Pražák, Online monitoring ampacity přenosových linek, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 

V oboru Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony

1. Martin Král, Chránič zásuvek proti nebezpečnému dotyku , Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava

2. Karel Pospíšil, Koaxiální plně elektromagnetický ventil pro výkonové aplikace v energetice, Fakulta elektrotechnická Plzeň

 

V oboru Elektrotechnologie a měření

1. Petr Hawliczek, Vývoj Ultra-low Voltage zvyšujících měničů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava

1. Tomáš Reichl, Detekce vnitřního  zkratu při nabíjení, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2. Jan Fait, Precise nanoscale patterning of amorphous silicon films for electronics and photonics, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Fyzikální ústav, Akademie věd ČR

3. Daria Miliaieva, Synthesis and optoelectronic properties of nanodiamond-dye composites, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Fyzikální ústav, Akademie věd ČR

 

V oboru Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky

1.Tomáš Felcman, Analýza spolehlivosti distribuce elektřiny se zaměřením na venkovní vedení VN, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2. Badma Balzhinimaev, Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2. David Hampl, Zajištění napájení distribuční sítě PREdistribuce, a.s. z nadřazené přenosové soustavy ČEPS, a.s. v dlouhodobé perspektivě, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

3. Kateřina Linhartová, Úspory energie ve výrobním podniku, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

3. Assylbek Igissenov, Designing parallel working power plant in South Kazakhstan, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 

V oboru Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

1. Jan Havlík, Sušení biomasy pro energetické využití, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

3. Petra Matunová, Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Vrátit se nahoru