Jít na vyhledávání

Vodní elektrárna Hněvkovice oslavila čtvrtstoletí provozu volným vstupem pro veřejnost

18. 09. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Vodní elektrárna Hněvkovice oslavila čtvrtstoletí provozu volným vstupem pro veřejnost

Zhruba 400 zájemců si o víkendu prošly vodní elektrárnu a čerpací stanici v Hněvkovicích. Stalo se tak u příležitosti Dne otevřených dveří k 25. výročí zahájení provozu tohoto stupně tzv. vltavské kaskády. Díky pravidelné komplexní diagnostice a údržbě vyrobí elektrárna v průměru více než 20 milionů kWh elektřiny za rok. Pokrývá tak spotřebu zhruba 10 tisíc jihočeských domácností.

Čtvrt století spolehlivého provozu oslavila v těchto dnech vodní elektrárna Hněvkovice – spolu s níže ležícím Kořenskem nejmladší stupeň tzv. Vltavské kaskády. Jubilantka při této příležitosti dnes otevřela své brány energetickým nadšencům všech generací. Sešlo se jich skoro 400, a zcela tak zaplnili tak kapacitu termínů prohlídek. Vedle výrobny ekologické energie byla k vidění i nedaleko položená čerpací stanice chladicí vody pro jadernou elektrárnu Temelín nebo ukázky jízdy elektromobilem. Návštěvníci si mohli zasoutěžit o ceny ve vědomostních kvízech a děti potěšil skákací hrad. Po celý den fungovala kyvadlová dopravy od temelínského Infocentra v zámečku Vysoký Hrádek směr Hněvkovice.

Více než půlhodinová prohlídka elektrárny dala zájemcům o energetiku možnost nahlédnout do všech důležitých částí elektrárny – od velína přes soustrojí turbogenerátoru až po výtoky, kudy voda spěchá vyrábět ekologickou elektřinu do níže položených elektráren vltavské kaskády. Přestože instalovaný výkon elektrárny činí „jen“ 10 MW, což není např. ani desetina výkonu Lipna, díky pravidelné komplexní diagnostice a údržbě vyrobí ročně více než 20 milionů kWh a dokáže tak pokrýt spotřebu téměř 10 tisíc jihočeských domácností.

Návštěvníci čerpací stanice chladicí vody pro JE Temelín se mj. dozvěděli, že v provozu jsou zpravidla dvě z šesti čerpadel, každé o příkonu 6,7 MW. Zbývající čtyři jsou dvojnásobnou zálohou v případě výpadku. Přívody vody k jaderné elektrárně jsou totiž jedním z bezpečnostních systémů.


Víte, že…

  • nádrž vodního díla Hněvkovice obsahuje 22,2 mil. m3 vody, vodní hladina pokrývá 312 ha a vzdutí o délce 18,6 km dosahuje až k jezu v Hluboké nad Vltavou, nedaleko Českých Budějovic?
  • betonová gravitační přehrada s výškou 16,5 m spojuje oba břehy 191 m dlouhou mostovkou na koruně hráze?
  • v hrázi jsou zabudovány 3 přelivy, 12 m široké, hrazené ocelovými segmenty s elektropohonem, spodní základová výpust a stavební část plavební komory
  • klasická říční elektrárna má vtoková hradidla, česle, ocelové tabulové uzávěry 4,3 x 6 m, betonové savky, kašny a výtoková hradidla?
Vrátit se nahoru