Jít na vyhledávání

Vyhlášení Mezinárodní soutěže studentů

19. 12. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Vyhlášení Mezinárodní soutěže studentů

Studenti středních škol se vyzývají, aby navrhli a zpracovali originální projekt o současných či budoucích dopadech, významech a aplikacích jaderné vědy a jaderných technologiích v našem životě. Projekt by měl podporovat diskusi a zvyšovat povědomí o jaderné vědě a technice v jejich místních komunitách. Studenti mohou v rámci realizace projektu spolupracovat s národními, regionálními a/nebo místními jadernými institucemi, organizacemi a zařízeními. Studenti mohou využívat zdroje MAAE dostupné na webových stránkách MAAE, dokumenty a moduly e-learningu tamtéž.

Účastníci

Soutěž je určena studentům ve věku 14-18 let, kteří jsou v současné době zapsáni do středních škol v členských státech MAAE. Soutěžní tým musí mít alespoň tři studenty, horní velikost týmu není stanovena (ale na závěrečnou konferenci budou pozváni a podporováni pouze tři studenti z každého finálového týmu). Preferovány budou týmy s alespoň 50% zastoupením žen. Týmy mohou být složeny ze studentů z jedné školy nebo z několika spolupracujících škol.

Příspěvky

Účastníci předloží abstrakt, který popisuje navrhovaný projekt s nástinem toho, co bude vytvořeno, motivace, metody, očekávané výsledky a závěry. Účastníci, kteří postoupí do užšího výběru, budou vyzváni, aby předložili video (nebo digitální mediální prezentaci), které popisuje implementaci a výsledky projektu. Upozorňujeme, že všechny abstrakty musejí být v angličtině, videa natočená v jiném jazyce než v angličtině musí mít anglické titulky.
Účastníci musejí odeslat abstrakty a videa do příslušných termínů na e-mailovou adresu: H.Hyun@iaea.org . Porota složená z členů řídicího výboru konference (včetně zaměstnanců MAAE) a zástupců sponzorů soutěže přezkoumá abstrakty a videa a vybere finalisty.

Finalisté

Pět finálových týmů bude vyzváno, aby prezentovali svůj projekt na konferenci v korejském Gyeongju na konci května 2018. Týmy se mohou účastnit buď osobně, nebo prostřednictvím videopřenosu. Každý tým bude mít po své prezentaci pět minut na zodpovězení otázek o procesu vývoje projektu a jeho obsahu. Každý tým, který bude prezentovat svůj projekt živě na konferenci, musí být doprovázen dospělým odborným učitelem. Vítěze vybere mezinárodní porota.

Kritéria výběru projektů

 • Projekty by měly demonstrovat pochopení aplikací z oblasti jaderné vědy a technologií
 • Projekty mohou tvůrčím způsobem kombinovat teoretický a praktický obsah
 • Abstrakty by neměly být delší než 300 slov
 • Video by nemělo trvat déle než 3 minuty
 • Obsah musí být co nejvíce vědecky přesný
 • Projekt musí být původní a vytvořený identifikovanými členy studentského týmu. Nebude možné použít materiál chráněný autorskými právy (například hudba, obrázky nebo videa, které nejsou vytvořeny členy studentského týmu).  Učitelé mohou být pouze v roli poradců.

Ceny

Všechny finálové soutěžící týmy (zastoupené třemi studenty a jedním doprovázejícím učitelem pro každý tým) budou mít nárok na:

 • Cestovné do Korejské republiky v ekonomické třídě.
 • Místní dopravu v Korejské republice.
 • Náklady na ubytování a stravování během pobytu v Koreji (podrobnosti na webové stránce konference - https://www.iaea.org/events/human-resource-development-conference-2018).
 • Přístup na konferenci a související technické exkurze.
 • Návštěvy místních škol a institucí.
 • Kulturní akce.
 • Ostatní výdaje podle organizátorů.

Vítězný tým obdrží cenu.


Časová osa

31. ledna 2018: Účastníci předkládají abstrakty

16. února 2018: MAAE oznámí užší výběr účastníků

16. března 2018: Účastníci vybraných projektů předloží videa (nebo digitální mediální prezentace) o realizaci projektu

29. března 2018: MAAE oznámí finalisty

29/30 května 2018: Na konferenci se prezentují finálové projekty a je oznámen vítězný tým

1. června 2018: Finálové projekty budou představené na sociálních médiích MAAE.


anglická verze vyhlášení zde:


Pravidla Mezinárodní studentské soutěže 

 • ke stažení ve formátu PDF zde

 Vrátit se nahoru