Jít na vyhledávání

Třípól, časopis

09. 03. 2011
Autor

Autor: Ladislav Musílek

Velké dávky záření

O velkých dávkách ionizujícího záření slýcháme nejčastěji v souvislosti s jadernou válkou nebo hypotetickou havárií nějakého jaderného zařízení. Jde o samé úděsné představy a málokdo si umí představit, že by nám velké dávky záření mohly být i k něčemu užitečné. Fyzikální, chemické i biologické účinky ionizujícího záření přitom ve prospěch člověka využít lze. Procesy výroby materiálů nebo jejich modifikace, založené na změnách vlastností v důsledku ozáření ionizujícím zářením, označujeme jako radiační technologie.

09. 03. 2011
Autor

Autor: Václav Vaněk

Geoinženýrství – záměrné ochlazování atmosféry

V roce 1892 byl Edvard Munch svědkem krvavě červeného západu Slunce nad norským Oslo. Přírodní úkaz ho inspiroval k vytvoření svého nejslavnějšího obrazu „Výkřik“. Neobvyklý západ Slunce byl pravděpodobně způsoben výbuchem sopky Krakatoa, která do horních vrstev atmosféry vypustila velké množství popela a plynů. V důsledku toho se teplota Země ochladila o více než 1 stupeň Celsia a ochlazovací účinek sopečných výbuchů se stal součástí úvah o záměrné kontrole klimatu.

08. 03. 2011
Autor

Autor: Marie Dufková

Zima a čerstvý vzduch

Je zima, ale v našich domovech pěkně teploučko. Jak ale teplo neztratit a přitom se „neudusit“? Odpovědět je nasnadě – musíme se naučit správně větrat. Jak na to?

08. 03. 2011
Autor

Autor: Jaroslav Petr

Sýkora koňadra <br /><br />Převzato z http://www.fotokatalog.cz

Sýkora koňadra

Převzato z http://www.fotokatalog.cz

Nekrmte ptáčky!

Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Platí to i o zimním krmení ptáků. Plné krmítko je pro opeřence danajským darem. Za plná břicha zaplatí fiaskem při námluvách.

08. 03. 2011
Autor

Autor: Ondřej Lanč

Juliovy množiny, první - nesouvislá

Juliovy množiny, první - nesouvislá

Fraktální geometrie

V rámci Letní studentské konference pořádané Studentskou unií FJFI vznikl i příspěvek studenta Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč Ondřeje Lanče. Jak autor píše, slovo fraktál je odvozeno od latinského slova fractus – zlomený, úlomky. Poprvé jej použil Benoît Mandelbrot, francouzský matematik polského původu. Obecně lze říct, že fraktál je každý geometricky nepravidelný útvar, u něhož po rozdělení na části vzniknou soběpodobné části původního celku.

23. 02. 2011
Autor

Autor: Koč Břetislav

Elektromagnetické dělo profesora Birkelanda ve firemním muzeu Norsk Hydro v Notoddenu

Elektromagnetické dělo profesora Birkelanda ve firemním muzeu Norsk Hydro v Notoddenu

Elektromagnetické dělo – nic nového pod sluncem

V polovině prosince proběhla tiskem a obrazově i televizními vysíláními informace o tom, že americké námořnictvo vyzkoušelo začátkem roku 2010 elektromagnetické dělo, jehož projektily dosahují pětinásobné rychlosti zvuku a dostřel této zbraně je až 200 kilometrů. Ze záznamu je patrná několikasekundová fáze „nabíjení“ mohutnými přívody elektrické energie a pak výstřel a zásah terče, pořízené vysokorychlostní kamerou. Projektil je do vysoce nadzvukové rychlosti uveden v hlavni děla, která je uložena mezi „kolejnicemi“, elektrickým impulzem a pravděpodobně kombinaci elektromagnetů a v prostředí plazmy. Ze záznamu se dá soudit, že potřebná elektrická energie je před výstřelem mj. akumulována v tzv. superkapacitorech, tj. kondenzátorech s velmi vysokou kapacitou. Technické detaily jsou pochopitelně nedostupné.

22. 02. 2011
Autor

Autor: Martin Rybář

Úpické nocturno

Úpické nocturno

Astronomická expedice volá!

Slunce, Měsíc, Mléčná dráha, planety a hvězdy. Tajemné objekty, které odpradávna přitahovaly pozornost lidí. Nenechaly chladnými šamany, čaroděje, později astronomy, astrofyziky, astronauty, astro-inženýry, astro-amatéry, astro-kohokoli. Pátrání po smyslu vesmírných hádanek mělo někdy fatální dopady (s věčnou úctou pane Galileo), přineslo mnohé odpovědi, (děkujeme pane Keplere), upřesnění (promiňte, pane Koperníku), ale především dospělo k zásadnímu astronomickému počinu, tedy k založení ASTRONOMICKÉ EXPEDICE.

21. 02. 2011
Autor

Autor: Marie Dufková

Schéma reaktoru

Schéma reaktoru

Allegro znamená rychle

Allegro je název projektu rychlého, plynem chlazeného reaktoru (GFR), který je jedním z představitelů jaderných reaktorů čtvrté generace. Na jeho vývoji pracuje Francie, Japonsko a Švýcarsko. Na vývoji se dále podílejí ii Maďarsko, Slovensko i Česko.

07. 02. 2011
Autor

Autor: (red)

Průzkum ukázal pozoruhodné rozdíly v pořadí preferencí budoucího profesního zaměření u mužů: počítačová technika, strojírenství, informační technologie; a u žen: vědy o přírodě, matematika, chemie.

Průzkum ukázal pozoruhodné rozdíly v pořadí preferencí budoucího profesního zaměření u mužů: počítačová technika, strojírenství, informační technologie; a u žen: vědy o přírodě, matematika, chemie.

Mají středoškoláci zájem o studium techniky?

Jak prokázal průzkum na vybraných středních školách, mají. Přestože se některé vysoké školy technického zaměření potýkají s nedostatkem zájemců o studium, téměř 40 % českých středoškoláků uvažuje o tom, že bude po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole technického nebo přírodovědného zaměření.

07. 02. 2011
Autor

Autor: (red)

Expo Science Amavet

Studenti středních škol – přihlašujte se do soutěže vědeckotechnických projektů!

04. 02. 2011
Autor

Autor: Tomáš Gráf

Blízká budoucnost

Blízká budoucnost

Nová dimenze astronomie aneb 30 astronomických let Hvězdárny a planetária Johanna Palisy

Dvacáté století bývá často označováno jako „Zlaté století astronomie“. Nicméně ani téměř na konci celé dekády století jednadvacátého astronomických objevů neubývá. Naopak, jejich počet roste exponenciální řadou. Možná, že se jednadvacáté tak jednou stane stoletím „platinovým“. Velmi dynamicky se rozvíjí zejména objevování planet u jiných hvězd a extragalaktická astronomie. Stejně dynamicky se snaží Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, organická součást HGF a VŠB-TU Ostrava, již 30 let popularizovat a sdělovat nové astronomické a geovědní poznatky široké veřejnosti, zejména mladé generaci.

03. 02. 2011
Autor

Autor: Václav Vaněk

Bublinky metanu stoupající z mořského dna

Bublinky metanu stoupající z mořského dna

Metanové klatráty – potenciální zdroj energie i rizika

Metanový klatrát je tvořen molekulami metanu, které jsou zachyceny v ledových krystalech. Vypadá jako špinavý led a má konzistenci ovocné zmrzliny. Pokud se ho dotknete zapálenou sirkou, hoří. Zmínka o něm pochází z konce 70. let minulého století a je spojena se záhadou, se kterou se setkali sovětští těžaři zemního plynu.

31. 01. 2011
Autor

Autor: Edita Bromová

Umělecká představa spršky elektronů vylétávajících z bouře

Umělecká představa spršky elektronů vylétávajících z bouře

Bouřka vyrábí antihmotu

Každý den probíhá na světě okolo 18 tisíc bouřek a do zemského povrchu udeří více než tři miliony blesků. Pokud zrovna teď zuří bouře nad vámi, dost možná nějakých 15 kilometrů nad vaší hlavou vzniklo více antihmoty, než kolik dokáže vyrobit urychlovač v CERNu.

27. 01. 2011
Autor

Autor: Pavel Augusta

Pod značkou L & K

Mechanik a konstruktér Václav Laurin je dnes tak trochu ve stínu svého společníka, znamenitého obchodníka a (dnešní terminologií) manažera Václava Klementa. Nespravedlivě, neboť co by bylo platné Klementovo obchodní nadání, kdyby se neopíralo o skvělé výrobky. A ty byly úkolem a také zásluhou Laurinovou.

27. 01. 2011
Autor

Autor: (red)

Tisící článek na www.tretipol.cz!

Časopis Třípól právě publikoval 1000. článek! Na oslavu jsme připravili překvapení: Třípól má profil na Facebooku! Na http://www.facebook.com/tripol budete nalézat novinky, můžete je sdílet s kamarády a diskutovat. Jubilejní 1000. článek má název Devět životů planety Země a dozvíte se v něm o tom, kde jsou hranice, které by lidstvo při svém ovlivňování životního prostředí nemělo překročit.

26. 01. 2011
Autor

Autor: (red)

Devět životů planety Země

Až dodnes k nám byla Země laskavá. Rozvoj lidstva – zemědělství, kultura, urbanizace, industrializace a zvyšování počtu obyvatelstva z přibližně jednoho milionu na dnešních sedm miliard – se uskutečňoval v posledních deseti tisíci letech v podmínkách, kdy přírodní regulační systémy udržovaly vše z hlediska přežití lidského pokolení poměrně uspokojivě. Dnes se sice lidstvo domnívá, že má nad svou „kosmickou lodí zvanou Země“ a její budoucností naprostou kontrolu, ale nemýlí se?

24. 01. 2011
Autor

Autor: (red)

Podmořská jaderná elektrárna

Francouzská státní organizace DCNS (Direction Technique des Constructions Navales) plánuje vývoj civilního jaderného reaktoru pro zásobování ostrovů a pobřežních měst elektřinou.

24. 01. 2011
Autor

Autor: PAGI

Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní

Mayský kalendář se na počátku jedenadvacátého století stal mystériem a datum 21. 12. 2012 bylo symbolem konce světa, dnem jeho zániku. Dnes, šedesát let poté, si tohle vše pamatují jen starci – a z nich vlastně jen pamětníci, které od ostatních starců poznáte pouze podle jediného: starci totiž zeširoka vykládají co a jak tehdy bylo a podle jemných náznaků v chování posluchačů upravují své líčení tak, aby den končili s plným žaludkem, kdežto pamětníci mlčí, takže vlastně vypadají, jako kdyby si nic nepamatovali.

19. 01. 2011
Autor

Autor: Jan Tůma

Výkon experimentální francouzsko-německé geotermální elektrárny v Soultz-sous – Forets vzroste v příštím roce na 4,5 MWe a teplem bude zásobovat 2000 domácností

Výkon experimentální francouzsko-německé geotermální elektrárny v Soultz-sous – Forets vzroste v příštím roce na 4,5 MWe a teplem bude zásobovat 2000 domácností

Geotermální elektrárny dozrávají

Mezinárodní geotermální asociace (IGA) v loňské výroční zprávě uvedla, že ve 24 zemích světa je v provozu již 260 elektráren a tepláren využívajících zemského tepla s celkovým elektrickým výkonem 10 715 MW; ty do místních nebo regionálních sítí přidávají ročně 60 GWh. Od nově budovaných se letos očekává přírůstek výkonu až o 20 %. Více než desetinásobek zemského tepla zatím využívá svět „v drobném“ – v miliónech tepelných čerpadel sloužících k vytápění rodinných domů, bazénů a veřejných objektů na všech kontinentech.

03. 01. 2011
Autor

Autor: Jan Píšala

Pokud chcete pozorovat Slunce dalekohledem, je nezbytné použít vhodný objektivový filtr. Častým řešením je kovová fólie určená k tomuto účelu, jež se umístí před objektiv dalekohledu.

Pokud chcete pozorovat Slunce dalekohledem, je nezbytné použít vhodný objektivový filtr. Častým řešením je kovová fólie určená k tomuto účelu, jež se umístí před objektiv dalekohledu.

Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

Čtvrtý lednový den nového roku přinese nepříliš častý, avšak o to více zajímavý astronomický úkaz – částečné zatmění Slunce. Jev bude pozorovatelný z území celé České republiky a začne pět minut po osmé hodině ranní. V tu chvíli bude Slunce velmi nízko nad jihovýchodním obzorem, jeho východ se totiž odehraje jen o několik minut dříve.

17. 12. 2010
Autor

Autor: Aleš Richter

Autobus na elektrický pohon. Zahrnoval dva elektromotory napájené z akumulátorové baterie. Na jedno nabití ujel autobus cca 20 km.

Autobus na elektrický pohon. Zahrnoval dva elektromotory napájené z akumulátorové baterie. Na jedno nabití ujel autobus cca 20 km.

Elektřina na kolech aneb prehistorie inspirací současníků

O rozvoji a budoucnosti elektromobilů se v současné době čile plní stránky odborného i denního tisku. Již méně se ví o jejich více než stoleté historii. O to víc je cenná studie, kterou autor tohoto článku s kolektivem připravil na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Nadšenci pro historii elektrické dopravy si dali práci a dílem textově, ale především obrazově zdokumentovali vývoj elektrické dopravy popsaný v ročnících 1895-1910 časopisu Elektrotechnische Zeitschrift. Vraťme se alespoň na chvíli za doprovodu dobových obrázků do doby prvních kilometrů za volantem elektromobilů, které brázdily naše silnice před rokem 1900.

17. 12. 2010
Autor

Autor: Jan Tůma

Nejdéle vyvíjený systém Wave Dragon zakotvený od r. 2007 nedaleko Pembrokeshire na pobřeží Wellsu

Nejdéle vyvíjený systém Wave Dragon zakotvený od r. 2007 nedaleko Pembrokeshire na pobřeží Wellsu

Elektřina z mořských vln

Délkový metr každé větší mořské vlny nese výkon 30 až 80 kW. Využít tuto sice nestálou, ale věčně se obnovující energii k výrobě elektřiny se od konce druhé světové války neúspěšně pokoušely stovky vynálezců nejrůznějšími principy a konstrukcemi. Od osmdesátých let se do vývoje zapojila řada západoevropských univerzit a podniků. První kWh do domácností na pobřeží Britanie, Irska, Skotska, Norska a Portugalska však začaly proudit z větších testovacích až roku 2008.

17. 12. 2010
Autor

Autor: Edita Bromová

Story Factory – továrna na animované snímky

V současné době se už téměř žádný větší film neobejde bez výpomoci virtuálních herců. Umělí lidé chodí, mluví a hýbou se jako ti opravdoví, dokonce můžete s počítačovými bytostmi natočit celý film. Jak ale přimět virtuální tvory ke spolupráci?

16. 12. 2010
Autor

Autor: (red)

Sada sněhových děl nad Harrachovem vyřazených z provozu dostatkem přírodního sněhu

Sada sněhových děl nad Harrachovem vyřazených z provozu dostatkem přírodního sněhu

Sněhová děla

Je zima a zvídaví čtenáři by se mohli zeptat na princip sněhového děla pro umělé zasněžování lyžařských svahů. Václav Piskač z Brna pro ně připravil názorné vysvětlení.

19. 11. 2010
Autor

Autor: Václav Vaněk

Toe-to Heel Air Injection

Toe-to Heel Air Injection

Ropa jinak a odjinud

Současná spotřeba ropy je cca 87 milionů barelů za den. Toto množství by zaplnilo na 5 500 olympijských plaveckých bazénů. Očekává se, že spotřeba ropy v souvislosti s ekonomickým rozvojem Číny, Indie, Brazílie a dalších rozvíjejících se zemí i nadále poroste. Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že do roku 2030 spotřeba ropy vzroste na 105 milionů barelů za den. Vrcholu těžby má být dosaženo do roku 2030 a od této doby bude těžba již jen klesat. Některé vlády a korporace proto začínají vyvíjet alternativy, včetně výroby biopaliv, efektivnějšího využívání energie, rozvoje elektromobilů, výroby vodíku a podobně. Žádný z těchto zdrojů však nedokáže nahrazovat globální nedostatek konvenční ropy. Neobyčejné úsilí se proto bude v příštím desetiletí vynakládat i na získávání nekonvenčních zdrojů ropy například z dehtových písků a olejových (ropných) břidlic. Již dnes je známa řada metod, které to umožňují. Vyplatí se?

1 .. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 .. 99
Vrátit se nahoru