Jít na vyhledávání

Třípól, časopis

21. 09. 2010
Autor

Autor: Vít Straka

Startující raketoplán, v tomto okamžiku si již vyrábí energii sám

Startující raketoplán, v tomto okamžiku si již vyrábí energii sám

Chemická elektrárna na palubách raketoplánů

Raketoplány jsou velmi výjimečná kosmická plavidla. Připomínají spíše letadla, jsou mnohonásobně použitelné, pojmou posádku a velký náklad, mohou v kosmu vykonávat celou škálu nejrůznějších činností od vědeckých misí přes dopravu a vypouštění objemných nákladů až po opravy různých zařízení (např. Hubbleova teleskopu). Jejich výjimečnost je také ve způsobu, jakým při pobytu ve vesmíru získávají elektrickou energii.

06. 09. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Řez TWR reaktorem<br>A. čerpadlo chladiva<br>B. expanzní prostor pro plynné štěpné produkty<br>C. palivo (ochuzený uran) v hexagonálních kazetách; zelená – nepoužité palivo, černá – vyhořelé palivo<br>D. oblast štěpení - červená<br>E. množivá ob

Řez TWR reaktorem
A. čerpadlo chladiva
B. expanzní prostor pro plynné štěpné produkty
C. palivo (ochuzený uran) v hexagonálních kazetách; zelená – nepoužité palivo, černá – vyhořelé palivo
D. oblast štěpení - červená
E. množivá ob

Množ a hoř!

Reaktor s postupnou vlnou TWR (Traveling-Wave Reactor) má být novou třídou jaderných energetických reaktorů. Projekt tohoto reaktoru pod názvem TerraPower již je v USA patentován, připravuje jej společnost Intelectual Ventures a vývoj financuje sám Bill Gates.

03. 09. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Každému, kdo vaří, jsou dobře známé kvasinky a jejich práce např. pro dobrý chleba (zdroj Pixabay)

Každému, kdo vaří, jsou dobře známé kvasinky a jejich práce např. pro dobrý chleba (zdroj Pixabay)

Teta Plíseň, strýček Kvasinka

Jsou všude kolem nás: ve vzduchu, v prachu, v hlíně, v potravinách.... I v nás samotných. Žijí s námi. Ale běda, pokud se oslabí naše imunita – pak se z nich stane náš nepřítel. Při souboji se zvýšeným výskytem plísňových a kvasinkových onemocnění vědci narazili na jednu vážnou překážku: jsou to naši příbuzní a jsou nám podobné!

03. 09. 2010
Autor

Autor: (red)

Raketa v plné kráse

Raketa v plné kráse

Rakety na vodní pohon

Chcete postavit vlastní raketu? A ke všemu na vodu? Nic nemožného, stačí šikovné ruce. Pamatujte přitom ale na vlastní bezpečnost – budete pracovat s tlakem!

02. 09. 2010
Autor

Autor: (red)

Originální kupované plasmové koule

Originální kupované plasmové koule

Plazmová koule

Plazmovou kouli – vysokofrekvenční výboj ve zředěném plynu – si můžete koupit v papírnictví jako „ozdobu“ pokojů nebo diskoték. Můžete si ji ale i sami vyrobit. A co je důležité – zjistíte přitom, jak vlastně funguje. Pokus připravili a popsali studenti na Letním soustředění mladých matematiků a fyziků, které pořádá MFF UK.

01. 09. 2010
Autor

Autor: Jakub Jermář

Základní vybavení

Základní vybavení

Měření smykového tření

Ukažme si, jak relativně snadno a rychle naměřit a vypočítat součinitele statického a dynamického smykového tření. Měření budeme provádět v programu Logger Lite na notebooku, k němuž připojíme rozhraní Vernier Go!Link a siloměr Vernier DFS-BTA. Jako testovací předmět použijeme telefonní seznam Zlaté stránky, jímž budeme smýkat po podlaze.

31. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

„Směs 3D“

„Směs 3D“

3D fotografie

Pro člověka je přirozené prostorové vnímání. Film či fotografie jsou pouze plošným záznamem skutečnosti, pomocí optických klamů je však možné vjem trojrozměrnosti navodit. Studenti na Letním soustředění mladých matematiků a fyziků, které pořádá MFF UK, se rozhodli zjistit správný postup k navození iluze prostorovosti a pokusit se o vlastní 3D či stereofotografii.

31. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Letní soutěž

Léto začalo MS ve fotbale, tak si dáme letní otázku fotbalovou: Jak to, že fotbalista dokáže při penaltě obstřelit obrannou zeď protivníka tak, že míč letí obloukem?

30. 08. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Popelový filtr se s výhodou používá jako předstupeň ke kořenovým čističkám odpadních vod

Popelový filtr se s výhodou používá jako předstupeň ke kořenovým čističkám odpadních vod

K čemu také popel?

Popel se nám může zdát být neužitečným. Je to odpad, špína. Nebo snad není? Postupně přicházíme na to, že je naopak velmi užitečný! Nejprve se využití popele a popílku zkoušelo v zemědělství (už od roku 1965), v poslední době je vyhledávanou náplní čisticích a filtračních stanic.

27. 08. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Schéma provozu reaktoru

Schéma provozu reaktoru

Reaktor jménem MYRRHA

Myrrha znamená – kromě označení vonné pryskyřice ceněné ve starověku více než zlato – nový typ jaderného reaktoru (Multipurpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications). Pokud se v provozu osvědčí, bude i on cennější než zlato a drahé kamení.

26. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Kultivace řas na „řasové plantáži

Kultivace řas na „řasové plantáži" v Mikrobiologickém ústavu AV v Opatovickém mlyne v Třeboni (foto: Marina Hužvárová)

Řasy rády CO2

Společnost Termizo v Liberci provozuje od roku 2000 spalovnu komunálního odpadu. Ročně přemění okolo 90 000 tun odpadů na asi 700 TJ tepla, což odpovídá roční spotřebě tepla přibližně 14 600 domácností. Kogenerací navíc vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě ekvivalent roční spotřeby elektrické energie 4 100 domácností. Spalovna disponuje moderní a vysoce účinnou technologií čištění odpadních plynů, takže do ovzduší vypouští mimořádně čisté spaliny. Obsahují však vysoké množství oxidu uhličitého (cca 11 % objemových, což je asi 350krát více než ve vzduchu), který běžnými postupy zatím neumíme ze spalin odloučit. Protože je CO2 důležitý a životodárný plyn, nabízí se jeho využití pro fotosyntézu. Vhodné rostliny s vysokým produkčním potenciálem a odolné k vysokým obsahům CO2 jsou řasy.

26. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Hana Urbanová

Hana Urbanová

Jaderná chemička Hana Urbanová

Hana Urbanová o počátcích své profesní kariéry říká: „Energetika byla oborem, který jsem vystudovala na VŠCHT. Se svým manželem, elektrikářem, jsme nasměrovali svou budoucnost na jih Čech. Podařilo se mi tady najít práci přímo v oboru, který jsem vystudovala a měla jsem štěstí – za celých 22 let na Temelíně jsem neměla pocit, že se má práce stává jednotvárnou a nudnou.“

25. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Transport zařízení musel zvládnout velké rozměry jednotlivých částí jednotek větrné farmy

Transport zařízení musel zvládnout velké rozměry jednotlivých částí jednotek větrné farmy

Fantanele je největší

Větrné elektrárny se vyplatí stavět v místech, kde stabilně a trvale fouká vítr. Je to hlavně blízko moře, nebo na rozlehlých rovinách. Obojí splňuje rumunská oblast Dobrudža blízko delty Dunaje, kde se právě letos spouští největší větrná farma v Evropě.

25. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Adéla Křepelová

Adéla Křepelová

Adéla Křepelová – z FJFI do švýcarského výzkumného centra

Adéla Křepelová je příkladem, jak se uplatňují znalosti absolventů českých vysokých škol v zahraničí. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT Praha, pokračovala doktorandským studiem na TU Dresden, působila ve výzkumném centru Dresden-Rossendorf a v současné době pracuje v Paul Scherrer Institutu (PSI) ve Švýcarsku. Zabývá se základními procesy v atmosféře, složením aerosolů a jejich vlivem na klima.

24. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Klára Dalíková

Klára Dalíková

Materialistka Klára Dalíková se upsala vědě

Klára Dalíková o sobě říká, že jejím přáním je přispět svou prací k rozvoji české vědy a k popularizaci technických věd, které jsou pro českou společnost klíčové. Po absolvování Fakulty strojní ZČU v Plzni v roce 2003 následovalo doktorandské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Dnes pracuje ve společnosti Centrum výzkumu Řež s. r. o. na pozici koordinátorky externí spolupráce a současně působí na FJFI ČVUT v Praze, kde se podílí na vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti katedry materiálů.

23. 08. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Zahrajte si hru Temelín To235Ur 2010

Zahrajte si hru Temelín To235Ur 2010

Letní univerzita

Letos již popáté hostila Jaderná elektrárna Temelín vysokoškolské studenty v rámci čtrnáctidenní stáže nazvané Letní univerzita. Studenti doslova „prolezli Temelín od sklepa po půdu“. Čtrnáctidenní program je kombinací přednášek, praktických ukázek, ale i zábavy. Na teoretickou oblast navazuje exkurze do provozu, kde si mohou účastníci danou problematiku nebo proces takříkajíc osahat. Letošní Letní univerzity se zúčastnilo 39 studentů z pěti vysokých škol.

13. 08. 2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Obr. 1 Vodní mlýn ve dřezu

Obr. 1 Vodní mlýn ve dřezu

Vodní elektrárna v umyvadle a další vychytávky

Bez sluneční energie a bez vody by nevznikl a nebyl možný život na Zemi. Bez elektrické energie se neobejde průmysl ani domácnosti. Doprava na celém světě je závislá na energii získané hořením fosilních paliv. Je zřejmé, že bez dostatečného množství energie by se moderní civilizace nemohla dál rozvíjet. Proč nezkusit trochu si pohrát s obnovitelnými zdroji energie?

13. 08. 2010
Autor

Autor: PhDr. Zdeňka Kielbusová

Obr. 1

Obr. 1

Vnikání zkumavky do zkumavky

(Hrátky s plyny - 1. díl) Uvědomili jste si někdy, že vzduch má hmotnost a také například to, že ne všechny plyny váží stejně? Chcete vyzkoumat, jaké důsledky vyplývají z toho, že žijeme na dně plynného moře? Máte zájem ověřit si, že zákony pánů Archiméda a Pascala neplatí jen pro kapaliny? Pokud ano, pusťme se do pokusů. Zjistíme např. i to, že plyny mezi sebou mohou soupeřit. Provedeme několik experimentů s přetlakem a podtlakem. Objasníme důsledky ohřívání a ochlazování vzduchu. Pro zvídavé hlavy není lepší cesta, než vlastníma rukama něco vytvořit a při tom pochopit, jak příroda funguje a jakými pravidly se řídí. Zkusme to na pokračování.

13. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Nissan Leaf v plné kráse

Nissan Leaf v plné kráse

Japonci se předvedli s elektrickým bratrancem oblíbené Nissan Micry

Rozvoj elektromobility je realitou, kterou nepřehlédnete. Do sprintu o výhodnou pozici v závodním poli nového automobilového odvětví se zapojil i japonský Nissan. Již v prosinci tohoto roku budou na vybrané trhy (USA, Japonsko, Portugalsko a Holandsko) dodány první kusy Nissanu Leaf z továrny v Oppamě.

13. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Dobíjecí stanice WattStation

Dobíjecí stanice WattStation

Nejen funkční ale i krásné

Široké rozšíření elektromobilů je závislé nejen na tom, zda budeme mít dostatečně rozsáhlou síť dobíjecích stanic, ale zda se budou elektromobily i líbit. Novou dobíjecí stanici WattStation navrhl renomovaný průmyslový designér Yves Behar.

13. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Designové řešení dobíjecí stanice ČEZ

Designové řešení dobíjecí stanice ČEZ

Jak dobít svého miláčka

Budoucnost dopravy je elektrická. Celý svět usiluje o to, aby se v nejbližších letech elektromobilita stala technologicky úspěšnou realitou. Tento trend se nevyhnul ani České republice. Intenzivní rozvoj elektromobility přináší i nová technická řešení vhodných akumulátorů a samozřejmě způsobů jejich dobíjení, tj. rozvoj sítě dobíjecích stanic.

13. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Jarmila Horáková

Jarmila Horáková

Jaderná personalistka Jarmila Horáková

Lidé stárnou, generace se střídají. Výjimkou není ani generace energetiků. Vzhledem k tomu, že se na studium technických oborů netvoří přímo fronty, mají to někdy personalisté těžké. Jednou z nich je i Jarmila Horáková, která dnes stojí před velkou výzvou – zajistit generační obměnu personálu Jaderné elektrárny Dukovany. Tuto elektrárnu zná doslova „nazpaměť“, pracuje v  ní již od roku 1984.

13. 08. 2010
Autor

Autor: Ondřej Sláma

Cyklotron – zařízení pro urychlování částic (mně sloužil pro urychlení protonů, které následně v mém vzorku reagovaly s atomovými jádry za účelem vzniku radioaktivních jader)

Cyklotron – zařízení pro urychlování částic (mně sloužil pro urychlení protonů, které následně v mém vzorku reagovaly s atomovými jádry za účelem vzniku radioaktivních jader)

Gama spektroskopie

Autor – Ondřej Sláma – je finalistou v soutěži vědeckotechnických projektů středoškoláků Expo Science Amavet. Právě maturoval na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. O svém projektu nám napsal.

11. 08. 2010
Autor

Autor: Doc. Jan Obdržálek

Dá se ve vesmíru střílet z palné zbraně?

Ve vesmíru (tj. ve vzduchoprázdnu) se dá střílet ze všech zbraní od luku až po dělo, protože pokud potřebují kyslík, mají ho „ssebou" už v palivu. Dokonce i ten „lunt" – doutnák u Jabůrkova kanónu – býval nasycený ledkem, tak aby hořel dost rychle a hlavně standardní rychlostí.

04. 08. 2010
Autor

Autor: (red)

Velká věda v malém podání

V pátek 6. srpna od 15:30 do 16:00 představí Techmania science center ve svých prostorách unikátní show, v níž budou děti (9 – 12 let) zábavnou formou vysvětlovat taje fyzikálních pokusů.

19. 07. 2010
Autor

Autor: Edita Bromová

Centrifugy na obohacování uranu

Centrifugy na obohacování uranu

Kdo se bojí obohacování uranu

Společnost Global Laser Enrichment požádala Americký jaderný regulační úřad (US Nuclear Regulatory Commission) o svolení začít provozovat závod na obohacování uranu, který by používal technologii Silex. Tato metoda využívající laserové excitace by mohla být až dvacetkrát účinnější než technologie založená na centrifugách a přispěla by ke zlevnění jaderného paliva. Zatímco pro někoho je to dobrá zpráva, začaly se ozývat i hlasy žádající zákaz této technologie a zastavení jakéhokoliv zlepšování obohacovacích technologií vůbec. Kupodivu se nejedná o hlasy fanatických ekoteroristů, ale seriózních vědců.

19. 07. 2010
Autor

Autor: Ivo Králíček

Dendrologické stanoviště, úkolem studentů bylo poznat předložené dřeviny

Dendrologické stanoviště, úkolem studentů bylo poznat předložené dřeviny

Skupina ČEZ na Zelené stezce

Zelená stezka a Zlatý list je soutěž, kterou vyhlašuje Český svaz ochránců přírody pro žáky základních škol (a odpovídajících tříd nižšího gymnázia). Okresní kolo této soutěže v Hradci Králové organizovalo v letošním školním roce Biskupské gymnázium B. Balbína. Více než stovka studentů soutěžila 22. dubna v parku na soutoku Orlice a Labe.

19. 07. 2010
Autor

Autor: (red)

Ukázka manipulace s pouzdry svědečného programu VVER 440/V-213 (foto ÚJV)

Ukázka manipulace s pouzdry svědečného programu VVER 440/V-213 (foto ÚJV)

Svědečný program, životnost jaderné elektrárny a reaktorová ocel

Začátkem května proběhlo na půdě Akademie věd finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Jedním z prezentovaných projektů byla také práce studentů Gymnázia Karla Sladkovského – Marka Kováře a Tomáše Petáka –, která se zaměřila na tématiku reaktorové oceli a životnost jaderných elektráren. Práce byla ohodnocena právem účasti na mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2011 v USA, zvláštním uznáním Skupiny ČEZ a The ASM Materials Education Foundation.

14. 07. 2010
Autor

Autor: Edita Bromová

Jupiter s pruhem a bez

Jupiter s pruhem a bez

Jupiter ztratil pruh

Největší planeta sluneční soustavy prošla počátkem roku 2010 proměnou. Hnědý oblačný pás širší než dvě zeměkoule a delší než dvacet zmizel. Proměna je viditelná i přes půl sluneční soustavy a každý člověk vybavený dostatečně silným dalekohledem si jí může všimnout.

1 .. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 .. 99
Vrátit se nahoru