Jít na vyhledávání

Filmy on-line

Krátký didaktický film, který stručně a jasně vysvětluje přeměny energie, k nimž dochází při získávání elektřiny v uhelné elektrárně.

Princip elektrárny je vysvětlen animací i zajímavými záběry z areálu elektrárny, zevnitř kotle či z velína. Film se svou stručností a názorností hodí jako přímý doplněk vyučovací hodiny.

Délka 7 minut.

Autor

IZE

Vrátit se nahoru