Jít na vyhledávání

Kvantový vesmír – Vše, co se stát může, se také stane

Kvantový vesmír – Vše, co se stát může, se také stane

Kvantový vesmír – Vše, co se stát může, se také stane

Autoři knihy Proč platí E = mc2 přicházejí s exkurzí do další oblasti moderní fyziky – do fyziky kvantové. Text postupuje historicky a připomíná nejprve klasické Newtonovy zákony. Potom se už dostáváme k radioaktivitě a otázce, co to vlastně je částice. Autoři kladou důraz na dvouštěrbinový experiment a zavedení pojmu vlnění. (Brian Cox, Jeff Forshaw)

Autor

Brian Cox, 02. 05. 2014

Filtrování obsahu

Vyber autora

Vrátit se nahoru