Jít na vyhledávání

Duháček

2004
Autor

Vydavatel: ČEZ

Program navazuje na učení o přírodě, ukazuje ekologické souvislosti na příkladu ekosystému lesa, prostředí dětem dostatečně známém a blízkém. Průvodcem je skřítek Duháček, další z rodiny maskotů enerů, který klukům a děvčatům ukazuje, jak jsou lesy rozmanité, uvádí příklady rostlin a živočichů, kteří v něm žijí, jejich vzájemné vztahy. Seznamuje je s významem lesů, zároveň upozorňuje i na nebezpečí, která lesy ohrožují, a nezapomíná vést děti k tomu, jak mohou les chránit ony samy.

Program navazuje na učení o přírodě, ukazuje ekologické souvislosti na příkladu ekosystému lesa, prostředí dětem dostatečně známém a blízkém. Průvodcem je skřítek Duháček, další z rodiny maskotů enerů, který klukům a děvčatům ukazuje, jak jsou lesy rozmanité, uvádí příklady rostlin a živočichů, kteří v něm žijí, jejich vzájemné vztahy. Seznamuje je s významem lesů, zároveň upozorňuje i na nebezpečí, která lesy ohrožují, a nezapomíná vést děti k tomu, jak mohou les chránit ony samy.

Instalační soubor desktop verze (486 MB)

Program je rozdělený na tři části. První, didaktická, nabízí tematické okruhy související s lesním společenstvím, například nižší a vyšší rostliny i živočichové, potravní řetězce, péče o les. Texty jsou doplněné obrázky, filmovými sekvencemi, některé i zvukem. V databázi má každé zvíře či rostlina svoji registrační kartu se základními informacemi a obrázkem. Tu je možné vytisknout nebo zvětšit. Videosekvence a fotografie přinášejí cenné záběry života zvířete v přirozeném prostředí.

Druhou částí jsou testy. Program počítá i s tím, že se děti mohou postupně zlepšovat - pokud se uživatel před zahájením testů zaregistruje do programu, automaticky se mu při opakování úlohy započítává lepší výsledek. Kdo úspěšně zvládne všech deset kapitol programu, může si vytisknout Duháčkův certifikát o ekologickém vzdělávání. Program umožňuje návraty od her a úkolů k výkladu a naopak.

Třetí, „odpočinková“, část je věnovaná hrám. Ovšem i při zdánlivě oddechových aktivitách si děti trénují paměť a logické myšlení, představivost, práci s pravděpodobnostmi i taktiku. Na obrázkovém kvízu Úspory energie si děti vyzkoušejí, jestli umějí správně využívat rozličné zdroje energie v domácnosti a dozvědí se, jak co nejefektivněji vařit, větrat, prát atd. Zábavnou formou se mladší školáci učí poznávat i různé zdroje energie a typy elektráren.

Výukový program Duháček získal první cenu v soutěži Zlatý středník 2004 za nejlepší multimediální prezentaci.

Scénář vzdělávacího CD Duháček napsala RNDr. Danuše Kvasničková, renomovaná autorka učebnic o přírodovědě a ekologii, programování a výrobu zajistila firma Simopt.

Hardwarové požadavky: pentium II, 400 MH, 64 MB RAM, rozlišení 800x600, 16bitová zvuková karta, 12rychlostní CD , Windows 98 a vyšší.

Ekologický vzdělávací program Duháček najde uplatnění nejen jako zajímavý a názorný doplněk výuky ve školách, ale i v domácí knihovničce.

Vrátit se nahoru