Jít na vyhledávání

Elektroenergetika v českých zemích

2000
Autor

Vydavatel: ČEZ

Encyklopedické dílo Elektroenergetika v Českých zemích – Retrospektiva na prahu 21. století napsal nestor české energetiky a dlouholetý ředitel někdejších Českých energetických závodů Miroslav Kubín. Vtělil do ní své odborné zkušenosti a uspořádal srozumitelně nejen historii oboru, ale i přehled elektrotechnických a energetických zařízení. Encyklopedie obsahuje historickou retrospektivu a pohled na současný vývoj.

Encyklopedické dílo Elektroenergetika v Českých zemích – Retrospektiva na prahu 21. století napsal nestor české energetiky a dlouholetý ředitel někdejších Českých energetických závodů Miroslav Kubín. Vtělil do ní své odborné zkušenosti a uspořádal srozumitelně nejen historii oboru, ale i přehled elektrotechnických a energetických zařízení. Encyklopedie obsahuje historickou retrospektivu a pohled na současný vývoj.

Instalační soubor desktop verze (336 MB)

Postupně je v 9 blocích na 1873 normostránkách s 2581 obrázky, grafy a tabulkami rozvedena historie rozvoje, jednotlivé subsystémy a komponenty elektrických systémů, inovativní technika užití elektřiny, organizace, řízení, vědecko-technický rozvoj, energetická politika, legislativa a globální problémy energetiky. Toto encyklopedické dílo vzniklo v roce 2000. Veškeré informace v něm obsažené nikterak nepozbyly platnosti a zajímavosti. Za vaše pochopení děkujeme v případě dobových reálií a formátu zobrazování dokumentů.

Vrátit se nahoru