Jít na vyhledávání

Encyklopedie Jaderná energie a energetika

2015
Autor

Vydavatel: Simopt

Rozsáhlá popularizační multimediální publikace o světě atomů, ionizujícího záření, radioaktivity, energetického využití jaderné energie a jaderných odpadů. Srozumitelně vysvětluje problematiku od uranové rudy až po vyřazování jaderné elektrárny z provozu.

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Rozsáhlá popularizační multimediální publikace o světě atomů, ionizujícího záření, radioaktivity, energetického využití jaderné energie a jaderných odpadů. Srozumitelně vysvětluje problematiku od uranové rudy až po vyřazování jaderné elektrárny z provozu.

Interaktivní encyklopedii si můžete stáhnout pro iPady na Appstore nebo pro Androidy na Google Play. Najdete ji pod jejím názvem nebo pod heslem „ČEZ“. Stažení je zdarma. Encyklopedie je k dispozici i v angličtině. Ve stejně interaktivní podobě (jen se neovládá dotykem, ale myší) je k dispozici pro stažení i na stolní počítače.

Aplikace ke stažení

Pro počítače s operačním systémem MS Windows
Minimální požadavky na zařízení: MS Windows 7
Instalační soubor anglické verze encyklopedie ke stažení zde

Instalační soubor desktop verze

Pro počítače s operačním systémem MacOS
Minimální požadavky na zařízení: MacOS 10.8
Instalační soubor anglické verze encyklopedie ke stažení zde

Instalační soubor Mac verze

Popis aplikace

„Jaderná energie a energetika“ je moderní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Provozování jaderných elektráren, důležité součásti energetických zdrojů vyspělých států, je často diskutovaným tématem v různých společenských skupinách. Důležitá je především pravdivá informovanost široké veřejnosti o výhodách, technických řešeních, ale i o rizikách a bezpečnostních opatřeních v celé oblasti jaderného průmyslu.

Pro zatraktivnění témat a lepší pochopení jsou součástí kapitol různé zajímavosti a každá kapitola končí blokem interaktivních kvízů a testů, ve kterých si můžete ověřit získané vědomosti. Součástí publikace je 72 multimediálních stran, 177 slovníkových hesel, 381 fotografií, kreseb a grafů, 62 interaktivních schémat, videí a 3D modelů, vědomostní kvízy.

Podle internetového průzkumu je „Jaderná energie a energetika“ nejobsáhlejší elektronickou multimediální publikací na světě, věnovanou popularizaci jaderné energetiky. Díky snadno srozumitelným textům, interaktivitě a bohaté kolekci ilustračních doplňků určitě patří k moderním vzdělávacím a informačním titulům současné doby.

Stručný obsah publikace

  • Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky, …
  • Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …
  • Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …
  • Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor, termojaderná syntéza, …
  • Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …
  • Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …
  • Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Vrátit se nahoru