Jít na vyhledávání

Uhelné elektrárny

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Elektrárny Poříčí

Elektrárny Poříčí

Ventilátorové chladicí věže v elektrárně Poříčí

Download

11x

Elektrárny Poříčí

Elektrárny Poříčí

Turbogenerátor v elektrárně Poříčí

Download

12x

Elektrárny Poříčí

Elektrárny Poříčí

Elektrárna Poříčí II udržuje dobré napěťové poměry v severovýchodních Čechách

Download

13x

Elektrárny Prunéřov

Elektrárny Prunéřov

Turbogenerátory ve strojovně elektrárny Prunéřov

Download

19x

Elektrárny Prunéřov

Elektrárny Prunéřov

Nová technologie odsíření spalin elektrárny Prunéřov II

Download

15x

Elektrárny Prunéřov

Elektrárny Prunéřov

Elektrárny Prunéřov leží nedaleko města Kadaň

Download

19x

Elektrárny Tušimice

Elektrárny Tušimice

Letecký pohled na uhelnou elektrárnu Tušimice II

Download

18x

Elektrárny Tušimice

Elektrárny Tušimice

Rotor nízkotlakého dílu turboalternátoru, použitého při rekonstrukci bloků elektrárny

Download

25x

Elektrárny Tušimice

Elektrárny Tušimice

Po rekonstrukci jsou odsířené spaliny zavedeny do dvou chladicích věží

Download

15x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Provozní voltampérová charakteristika elektrického odlučovače popílku

Download

17x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Schéma zapojení elektrod a směr průtoku spalin v elektrickém odlučovači popílku

Download

35x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Princip činnosti vysokonapěťového elektrického odlučovače popílku

Download

39x

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

Vektor magnetické indukce B je rovnoběžný s normálovým vektorem plochy závitu n

Download

47x

Konverze energie v uhelné elektrárně

Konverze energie v uhelné elektrárně

Schéma postupné konverze energie v uhelné elektrárně

Download

40x

Mokrá vápencová vypírka

Mokrá vápencová vypírka

Schéma mokré metody odsíření plynů v absorbéru s vápencovou suspenzí

Download

27x

Odpařování vody

Odpařování vody

Princip odpařování molekul vody z hladiny kapaliny a jejich mezní energie

Download

22x

Parní kondenzátor

Parní kondenzátor

Schematické znázornění konstrukce a průtoku chladicí vody parním kondenzátorem

Download

36x

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu různých zdrojů v elektrizační soustavě ČR

Download

31x

1 2 3
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru