Jít na vyhledávání

Uhelné elektrárny

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Polosuchá metoda odsíření

Polosuchá metoda odsíření

Schéma polosuché metody s vápenným hydrátem ve formě vodní suspenze

Download

17x

Princip práce parních turbín

Princip práce parních turbín

Uspořádání a princip práce rovnotlaké a přetlakové parní turbíny

Download

28x

Regenerační ohřívák vzduchu

Regenerační ohřívák vzduchu

Princip práce regeneračního ohříváku vzduchu s akumulačními plechy

Download

21x

Řez parní turbínou

Řez parní turbínou

Řez čtyřdílnou nadkritickou parní turbínou MTD 70 / 660 MW v Ledvicích

Download

25x

Složení hořlaviny různých paliv

Složení hořlaviny různých paliv

Procentuální zastoupení různých složek hořlaviny v palivech

Download

17x

Složení uhlí

Složení uhlí

Zastoupení hlavních složek v hnědém a černém uhlí

Download

22x

Suchá aditivní vápencová metoda

Suchá aditivní vápencová metoda

Je založena na dávkování suchého odsiřovacího sorbentu do kotle

Download

17x

Tepelný spád turbíny

Tepelný spád turbíny

Ideální a reálný tepelný spád turbíny znázorněný v i-s diagramu

Download

15x

Teplárna Trmice

Teplárna Trmice

Teplárna Trmice zásobuje teplem město Ústí nad Labem

Download

5x

Teplárna Trmice

Teplárna Trmice

Dva turbogenerátory v hale teplárny Trmice

Download

6x

Teplárna Trmice

Teplárna Trmice

Pohled na teplárnu v Trmicích

Download

3x

Teplárna Vítkovice

Teplárna Vítkovice

Správní budova a komín teplárny Vítkovice

Download

4x

Teplárna Vítkovice

Teplárna Vítkovice

Teplárna Vítkovice – stanice přípravy demi-vody

Download

3x

Teplárna Vítkovice

Teplárna Vítkovice

Přísun uhlí do teplárny Vítkovice

Download

3x

Trubkový ohřívák vzduchu

Trubkový ohřívák vzduchu

Schéma rekuperačního trubkového ohříváku vzduchu s přepážkami

Download

15x

Výměníky bubnového kotle

Výměníky bubnového kotle

Schéma zapojení tepelných výměníků bubnového kotle

Download

10x

1 2 3
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru