Jít na vyhledávání

Schémata

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Odpařování vody

Odpařování vody

Princip odpařování molekul vody z hladiny kapaliny a jejich mezní energie

Download

21x

Palivový soubor VVER

Palivový soubor VVER

Model tabletky, palivové tyče a palivového souboru tlakovodního reaktoru VVER

Download

64x

Parní kondenzátor

Parní kondenzátor

Schematické znázornění konstrukce a průtoku chladicí vody parním kondenzátorem

Download

32x

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR

Slabě obohacený kovový uran, grafitový moderátor, a plynné chladivo (CO2)

Download

53x

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu různých zdrojů v elektrizační soustavě ČR

Download

30x

Podíl použitého jaderného paliva

Podíl použitého jaderného paliva

Podíl použitého jaderného paliva na objemu a aktivitě všech RAO

Download

22x

Polosuchá metoda odsíření

Polosuchá metoda odsíření

Schéma polosuché metody s vápenným hydrátem ve formě vodní suspenze

Download

15x

Princip práce parních turbín

Princip práce parních turbín

Uspořádání a princip práce rovnotlaké a přetlakové parní turbíny

Download

26x

Reaktor typu RBMK

Reaktor typu RBMK

Slabě obohacený uran, grafitový moderátor, chlazení obyčejnou vodou

Download

34x

Regenerační ohřívák vzduchu

Regenerační ohřívák vzduchu

Princip práce regeneračního ohříváku vzduchu s akumulačními plechy

Download

20x

Rozsah využití turbín

Rozsah využití turbín

Graf rozsahu využití tří nejpoužívanějších vodních turbín

Download

28x

Rychlý množivý reaktor

Rychlý množivý reaktor

Obohacený uran nebo plutonium, bez moderátoru, chlazení sodíkem

Download

29x

Řetězová štěpná reakce

Řetězová štěpná reakce

Schéma řetězové štěpné reakce při dělení jader uranu neutrony

Download

61x

Řez parní turbínou

Řez parní turbínou

Řez čtyřdílnou nadkritickou parní turbínou MTD 70 / 660 MW v Ledvicích

Download

23x

Schéma CALUTRONU

Schéma CALUTRONU

Obohacování plynného uranu pomocí magnetického pole

Download

18x

Složení hořlaviny různých paliv

Složení hořlaviny různých paliv

Procentuální zastoupení různých složek hořlaviny v palivech

Download

17x

Složení jaderného paliva

Složení jaderného paliva

Co obsahuje jaderné palivo před a po vyhoření v reaktoru

Download

68x

Složení uhlí

Složení uhlí

Zastoupení hlavních složek v hnědém a černém uhlí

Download

20x

1 2 3
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru