Jít na vyhledávání

Schémata

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Sluneční záření

Sluneční záření

Poměr složek slunečního záření dopadajícího na zemský povrch

Download

21x

Suchá aditivní vápencová metoda

Suchá aditivní vápencová metoda

Je založena na dávkování suchého odsiřovacího sorbentu do kotle

Download

14x

Sypané gravitační hráze

Sypané gravitační hráze

Hráze plněné zemí, nebo kameny vzdorují tlaku vody svou hmotností

Download

19x

Tepelný spád turbíny

Tepelný spád turbíny

Ideální a reálný tepelný spád turbíny znázorněný v i-s diagramu

Download

13x

Teplovzdušný kolektor

Teplovzdušný kolektor

Schéma teplovzdušného kolektoru pro účely větrání a temperování objektů

Download

19x

Těžkovodní reaktor CANDU

Těžkovodní reaktor CANDU

Palivem je přírodní uran, chladivem a moderátorem je těžká voda

Download

23x

Tlakovodní reaktor PWR

Tlakovodní reaktor PWR

Palivem je obohacený uran, chladivem a moderátorem je obyčejná voda

Download

39x

Trubkový ohřívák vzduchu

Trubkový ohřívák vzduchu

Schéma rekuperačního trubkového ohříváku vzduchu s přepážkami

Download

12x

Varný reaktor BWR

Varný reaktor BWR

Palivem je obohacený uran, chladivem a moderátorem je obyčejná voda

Download

22x

Vazebná energie

Vazebná energie

Vazebná energie jednoho nukleonu v jádře

Download

18x

Výměníky bubnového kotle

Výměníky bubnového kotle

Schéma zapojení tepelných výměníků bubnového kotle

Download

8x

Vysokoteplotní reaktor HTGR

Vysokoteplotní reaktor HTGR

Palivem je vysoce obohacený uran, moderátorem grafit a chladivem helium

Download

27x

1 2 3
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru