Jít na vyhledávání

Média ke stažení

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Mokrá vápencová vypírka

Mokrá vápencová vypírka

Schéma mokré metody odsíření plynů v absorbéru s vápencovou suspenzí

Download

27x

Objevování energie

Kreslený film o zvířátkách, která cestují vesmírem a objevují svět plný energie

Download

32x

Odpařování vody

Odpařování vody

Princip odpařování molekul vody z hladiny kapaliny a jejich mezní energie

Download

21x

Palivový soubor VVER

Palivový soubor VVER

Model tabletky, palivové tyče a palivového souboru tlakovodního reaktoru VVER

Download

66x

Parní kondenzátor

Parní kondenzátor

Schematické znázornění konstrukce a průtoku chladicí vody parním kondenzátorem

Download

33x

Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady

Vizualizace stavu a umístění PPC Počerady

Download

8x

Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady

Kompletace parní turbíny paroplynového cyklu

Download

8x

Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady

Pohled na parní turbínu paroplynového cyklu Skupiny ČEZ v Počeradech

Download

13x

Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady

Stavba 129 metrů vysoké chladicí věže – součásti PPC v Počeradech

Download

5x

Párty pana Cvrčka

Pan Cvrček řeší, jak uspořádat velkou párty a být energeticky nezávislý

Download

46x

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR

Slabě obohacený kovový uran, grafitový moderátor, a plynné chladivo (CO2)

Download

53x

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu v ES ČR

Podíl instalovaného výkonu různých zdrojů v elektrizační soustavě ČR

Download

30x

Podíl použitého jaderného paliva

Podíl použitého jaderného paliva

Podíl použitého jaderného paliva na objemu a aktivitě všech RAO

Download

22x

Polosuchá metoda odsíření

Polosuchá metoda odsíření

Schéma polosuché metody s vápenným hydrátem ve formě vodní suspenze

Download

17x

Princip práce parních turbín

Princip práce parních turbín

Uspořádání a princip práce rovnotlaké a přetlakové parní turbíny

Download

26x

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Unikátní obloukovitá stavba elektrárny, 100 m vysoká hráz a „Dalešické moře“

Download

21x

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Elektrárna je umístěna pod 100 m vysokou sypanou hrází

Download

11x

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Horní část vodní turbíny Dalešické elektrárny

Download

9x

1 .. 4 5 6 7 8 9 .. 12
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru