Jít na vyhledávání

Média ke stažení

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Letecký pohled na horní nádrž, vlevo vzadu je vidět i dolní nádrž

Download

16x

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Letecký pohled na nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

Download

22x

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Jeden ze dvou turbogenerátorů s instalovaným výkonem 325 MW

Download

12x

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Portrét štěchovických elektráren

Download

15x

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Horní nádrž přečerpávací elektrárny na vrchu Homole

Download

17x

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Přivaděče vody k přečerpávací elektrárně s lávkou Povltavské stezky

Download

11x

Reaktor typu RBMK

Reaktor typu RBMK

Slabě obohacený uran, grafitový moderátor, chlazení obyčejnou vodou

Download

36x

Regenerační ohřívák vzduchu

Regenerační ohřívák vzduchu

Princip práce regeneračního ohříváku vzduchu s akumulačními plechy

Download

21x

Rozsah využití turbín

Rozsah využití turbín

Graf rozsahu využití tří nejpoužívanějších vodních turbín

Download

28x

Rozvodny

Rozvodny

Zařízení vnější rozvodny zvlášť vysokého napětí

Download

26x

Rozvodny

Rozvodny

Vnější elektrická rozvodna se vstupními poli a výkonovým transformátorem

Download

27x

Rozvodny

Rozvodny

Výkonové vypínače a odpojovače ve vnější elektrické rozvodně

Download

27x

Rozvodny

Rozvodny

Izolátory a portálové stožáry v elektrické rozvodně ZVN

Download

14x

Rychlý množivý reaktor

Rychlý množivý reaktor

Obohacený uran nebo plutonium, bez moderátoru, chlazení sodíkem

Download

30x

Řetězová štěpná reakce

Řetězová štěpná reakce

Schéma řetězové štěpné reakce při dělení jader uranu neutrony

Download

65x

Řez parní turbínou

Řez parní turbínou

Řez čtyřdílnou nadkritickou parní turbínou MTD 70 / 660 MW v Ledvicích

Download

23x

Schéma CALUTRONU

Schéma CALUTRONU

Obohacování plynného uranu pomocí magnetického pole

Download

18x

Složení hořlaviny různých paliv

Složení hořlaviny různých paliv

Procentuální zastoupení různých složek hořlaviny v palivech

Download

17x

1 .. 5 6 7 8 9 10 .. 12
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru