Jít na vyhledávání

Média ke stažení

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Elektrické vedení

Elektrické vedení

Ocelové příhradové stožáry vedení velmi vysokého napětí

Download

53x

Elektrické vedení

Elektrické vedení

Příhradová distribuční transformátorová stanice na vedení vysokého napětí

Download

29x

Elektrické vedení

Elektrické vedení

Příhradová trafostanice s transformátorem a vysokonapěťovými pojistkami v horní části

Download

23x

Elektrické vedení

Elektrické vedení

Rohové stožáry kompenzují výslednici sil, vznikající v důsledku lomení vedení

Download

28x

Elektrické vedení

Elektrické vedení

Vedení tvoří energetické linie protínající krajinu

Download

67x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Schéma zapojení elektrod a směr průtoku spalin v elektrickém odlučovači popílku

Download

35x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Princip činnosti vysokonapěťového elektrického odlučovače popílku

Download

39x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Provozní voltampérová charakteristika elektrického odlučovače popílku

Download

17x

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

Vektor magnetické indukce B je rovnoběžný s normálovým vektorem plochy závitu n

Download

47x

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec – ovládací panel

Download

10x

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum je prvním projektem na spalování čisté biomasy

Download

10x

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec – manipulace s balíky slámy

Download

10x

Energetický mix České republiky

Napadla vás už někdy tato otázka? Proč třeba my v Česku nemáme víc energie z větrných elektráren jako Německo? Nebo proč tu není více vodních elektráren jako v Rakousku?

Download

139x

Energy mix (The Czech Republic)

Has this question ever crossed your mind? Why, for example, don´t we have more energy from wind farms in the Czech Republic, like they do in Germany? Or why aren't there more hydroelectric plants like in Austria?

Download

7x

Fotovoltaická elektrárna Bežerovice

Fotovoltaická elektrárna Bežerovice

Elektrárna Bežerovice je rozdělena na dvě sekce a má celkový instalovaný výkon 3 MW

Download

14x

Fotovoltaická elektrárna Bežerovice

Fotovoltaická elektrárna Bežerovice

Fotovoltaická elektrárna Bežerovice byla postavena v druhé polovině roku 2009

Download

11x

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad – panelová pole na svahu

Download

12x

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Elektrárna Buštěhrad je umístěna na hranici bývalého průmyslového areálu u Kladna

Download

10x

1 2 3 4 .. 12
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ Svět energie.cz, s odkazem na https://www.svetenergie.cz. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru