Jít na vyhledávání

Zásady bezpečného a příklady nebezpečného chování

2010
Autor

Autor: Marie Dufková

Zásady bezpečného a příklady nebezpečného chování

Po stručném výčtu zásad bezpečnosti při styku s elektrickým zařízením následují exemplární případy úrazů elektrickým proudem. Některé jsou velmi drastické, je tedy na uvážení učitele, zda s nimi žáky seznámí. Pomozte nám přesvědčit děti, aby nehazardovaly!

Download

43x

Vrátit se nahoru