Jít na vyhledávání

Jaderná a subjaderná fyzika (23)

Recept na atom

Vybral jsem si dva modely atomu, konkrétně Thompsnův model atomu a Rutherfordův model atomu.

Hodnocení poroty: 70%

Tajný vzorec pro výbuch atomové bomby - Rozměrová analýza

Pro většinu lidí jsou jednotky něco zlého a strašidelného, ale ve skutečnosti se s nimi dají dělat zajímavé věci.

Hodnocení poroty: 100%

Řetězová reakce

Ve videu je ukázáno, jak funguje neřízená a řízená štěpná reakce uranu. Můj prst představuje první vystřelený elektron.

Hodnocení poroty: 30%

Řetězová reakce

Ukázka řetězové reakce i s pomocí reaktorové tyče za pomocí domina.

Hodnocení poroty: 70%

Štěpná řetězová reakce

Video názorně vysvětluje rozdíl mezi řízenou a neřízenou štěpnou řetězovou reakcí.

Hodnocení poroty: 90%

Radioaktivní záření- Máme se bát?

Až po natočení videa jsem zjistila, že záření gama a beta jsou stejně nebezpečné a příklad ve videu není úplně vhodný.

Hodnocení poroty: 95%

Jak funguje atomová bomba

V tomto videu si ukážeme jak funguje ATOMOVÁ BOMBA a k tomu si předvedeme jednoduchý a názorný pokus se zápalkami.

Hodnocení poroty: 80%

Neuvěřitelně prázdný vesmír - mikrosvět

Video navazuje na Neuvěřitelně prázdný vesmír - makrosvět. Z obou videí je vidět, jak málo skutečné hmoty ve vesmíru je.

Hodnocení poroty: 85%

Prostupnost materiálů zářením beta a gama

Video se skládá ze dvou částí. První část stručně uvádí přelomové objevy jaderné fyziky.

Hodnocení poroty: 75%

Mlžná komora

Video zobrazuje výrobu vlastní mlžné komory a popisuje částice, které v ní pozorujeme.

Hodnocení poroty: 95%

Model štěpení atomu ve sklenici vody

Jednoduchý model štěpení atomu ve sklenici vody, kde můj experimentální atom představuje kulička oleje ve vodě a lihu.

Hodnocení poroty: 90%
1 2
Vrátit se nahoru